avtar
על עסקים :

רואה חשבון, מוסמך במשפטים. מיסוי פרישה, פריסת מענקי פרישה, דוחות שנתיים, הצהרת הון, פתיחת תיק עצמאי (מורשה, פטור) וייצוג מול רשויות המס, החזרי מס וביטוח לאומי ועוד.