avtar
על עסקים :

פתרונות יעוץ והדרכה לארגונים ואנשים פרטיים במעברי קריירה לרבות פורשי צה"ל וכוחות הביטחון, קורסים מותאמים לקהל רחב ולעצמאים בארץ ובחו"ל. (לרבות קורסים מקוונים)