avtar
על עסקים :

עורך דין ושמאי מקרקעין, התמחות במקרקעין - עסקות נדל"ן, מכירה קניה, תביעות למפקחת על המקרקעין(בתים משותפים), שומות שווי, השגה על שומות רמ"י, ערעור על היטל השבחה