avtar
על עסקים :

אימון אישי לכל מי שמבקש/ת להגיע לאנשהו אבל המציאות מסתירה את הדרך, אימון אישי גם לממונים, למנהלים ולביצוע הדרכה ופרזנטציה אפקטיבית של נושא. קיום סדנאות, והרצאות מעוררות השראה בארגונים, לתחום הניהול, לבטיחות ולאיכות. ייעוץ ארגוני ממוקד, ביצוע אבחון לאקלים הבטיחות, הפקת דו''ח המלצות וליווי בהתאם לצורך.