avtar
על עסקים :

מהות הגישור בעיניי, היא היכולת לאפשר לצדדים בקונפליקט להתמודד עם הקשיים והמעצורים בכדי לחשוב באופן שמקדם את השגת האינטרסים ומוביל להסכם שמקובל על הצדדים. אני מגיע מהעולם העסקי-בטחוני-טכנולוגי, בו הכול רציונלי. במהלך השנים, למדתי לקרוא סיטואציות מורכבות ולתרגם אותן לתהליך שיוביל בסופו של דבר לפתרון והשגת המטרה. אני מביא איתי יידע וכלים רבים, בשילוב של אינטואיציה אישית ויכולת לנתח מצבים מורכבים ולפשט אותם, והכול באווירה חיובית ונעימה. אני מאמין בתהליך מובנה, יסודי ושיטתי הנותן מענה לכל הסוגיות, קטנות כגדולות, בצורה הדרגתית שמביאה לתוצאות טובות לשביעות רצונם של הצדדים. מזמין לשיחה לבחינת התאמה לתהליך גישור יעיל חסכוני ומהיר. yaron@ys-gishur.co.il , 052-9245035