avtar
על עסקים :

בית הלָמָה - בית חדש להשכלה, המציע סדנאות וקורסים אונליין, בתחומי חברה ורוח. חווית הלמידה מבוססת על דיונים ושאלות, כתהליך למידה מובנה אשר נועד להעמקה ויצירת תובנות חדשות. החזון שלנו הוא לקחת חלק בשינוי חברתי, דרך השכלה שמבוססת על שאלות, התבוננות פנימה, ואתגור הידע הקיים.