avtar
על עסקים :

פסיכולוגיה ארגונית - תעסוקתית: ייעוץ במיגוון היבטים של עולם העבודה: ארגונים- מנהלים- עובדים. >> ייעוץ קריירה: מעברי קריירה, בחירת כיוון תעסוקתי >> פיתוח מנהלים: כניסה לתפקיד ניהולי, המנהל כמוביל צוות, "מחזון למציאות" >> "מהאקדמיה לשטח"- ליווי בוגרי האקדמיה בהשתלבות בעולם התעסוקתי. >> "מה לכתוב? מה להגיד?"- כתיבת קו"ח המדגישים את העומצות וההתאמה לתפקיד. >> מיגוון סדנאות והרצאות בתחומי המנהיגות ועולם העבודה.