avtar
על עסקים :

ערכה המציגה את יציאת מצרים וקריעת ים סוף, באופן אטרקטיבי ומעוצב על שולחן ליל הסדר. באמצעות הערכה ניתן להמחיש את יציאת מצרים וקריעת ים סוף עם דמויות של פרעה, משה וכד'. לערכה ערך חינוכי-חוויתי-עיצובי וניתן להשתמש בה לעיצוב, למשחק ולסיפור לפני ובמהלך החג. לערכה מצורף דף הפעלה ושיח.