avtar
על עסקים :

משרד בוטיק לשמאות מקרקעין, הנותן ליווי צמוד במגוון נושאים כלכליים ושמאים: הערכות שווי לכל סוגי הנכסים, התמחות בהפחתת היטלי השבחה, חוות דעת לירידת ערך, ייעוץ הפקעות ואומדני פיצויי הפקעה, הגשת התנגדות לתוכניות פוגעניות, אומדנים לתביעות לפי סע׳ 197 ועוד.