avtar
על עסקים :

פתרונות תקשורת בתחומי התקשורת ,תקשוב ,מתח נמוך ,מולטימדיה ועוד שרותי ייעוץ תכנון ניהול פרויקטים לקוחות פרטיים , מוסדיים , ביטחוניים