avtar
על עסקים :

ליווי והדרכה לקבלת משכנתא - משלב התכנון עד קבלת הכספים, ביצוע מחזור, איחוד הלוואות ביצוע הדרכות בנושא - עבודת צוות , תקשורת בינאישית, יישומי המחשב,