avtar
על עסקים :

בני, הצגות ערכיות לגנים ובתי ספר , גילאי גן חובה עד כיתה ג'. בני, ליצן חינוכי בבתי ספר, מיועד הן לגילאי יסודי והן לתיכונים. במסגרת הפעילות, ניתנת תמיכה לימודית ורגשית לילדים, במהלך השיעור בכיתות, בהפסקות. בנוסף, מתן שיעורים פרטניים ותמיכה רגשית לילדים בתקופה מאתגרת (זיהוי מצבים חברתיים מאתגרים) . . ליצן רפואי , ילדים ומבוגרים , בבתי חולים, בתי אבות, ובמסגרות שונות. . העברת הרצאות וסדנאות בנושא ליצנות רפואית ושמחה, סדנאות הפעלת בובה.