avtar
על עסקים :

שירתתי 33 שנים במשטרת ישראל בתפקידי מטה ושטח , השתחררתי בדרגת נצ"מ. עוסק בתחום יעוץ , שיווק והדרכה לשימוש במצלמות גוף לגורמי אכיפה ברשויות , גורמי בטחון , חברות תחבורה ציבורית ועוד. אני ונוספים , הכשרנו למעלה מ 8000 שוטרים מבצעיים לשימוש במצלמות גוף. משמש כמרצה במכללה להכשרת מנב"טים מטעם אוניברסיטת " אריאל" . מקיים הרצאות בנושא " קריירה ומשפחה- הסיפור האישי"- הרצאה בה אני מתאר את מסלול השרות המגוון ואת ההתמודדות האישית איך אם בכלל ניתן לשלב בין המשפחה לקריירה הטובענית..