avtar
על עסקים :

"החדשנות מתחילה מלמידה, הלמידה מתחילה משיתוף". העולם משתנה במהירות, קוראים לזה 'עידן התאוצות'. הטכנולוגיה, הגלובליזציה ושינויי האקלים משנים את האופן בו דברים מתרחשים. אם לא נסתגל - ניתקע. הגישה הניהולית-ארגונית צריכה להשתנות בהתאם. השינויים בעולם התעסוקה והרגלי העבודה של הדורות השונים מצריכים התבוננות אחרת. תחומי השירות המוצע - תהליכי ליווי למנהלים ולמובילי שינוי בנושאי למידה, חדשנות ופיתוח ארגוני; הרצאות מקצועיות וסדנאות. יותר מעשור של ניסיון בתהליכי למידה, פיתוח ידע והטמעת שינויים באופן בין ארגוני: בצה"ל (בין-זרועי), במ"י, בשב"כ, בשב"ס ובמל"ל; לימודי תואר ראשון בתחום שירותי אנוש ותואר שני בתחום מנהל ציבורי; ולימודי ייעוץ ארגוני. השירות כולל למידה ותחקור של חצ"בים (חוסים, צרכים ובעיות); גיבוש חזון ארגוני, ערכי ליבה, ייעוד ותפקידים; הרצאות מקצועיות וסדנאות מנהלים בנושאי תכניות עבודה, עבודת מטה, חניכה ופיתוח, אקלים ותרבות, הנעת מנהלים ועובדים, בניית צוות מנצח, קבלת החלטות, הצגה אפקטיבית של נושא, ניהול זמן; פיתוח מתודולוגיות ותהליכים חוצי ארגון; ופגישות ייעוץ אישיות.