avtar
על עסקים :

ניהול הקשר מול המשטרה באירוע סייבר חקירת אירועי סייבר - פורנזיקה מודיעין סייבר הדרכות מודעות לסיכוני סייבר (לדירקטוריון, להנהלה ולעובדים​) הרצאות לפי דרישה, ניתוח והדמית אירועים