avtar
על עסקים :

ייעוץ בתחום חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני והפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י). ניסיון של מעל 25 שנים בתחום. סיוע ברישום במרשם היצוא הביטחוני, אבחנת מוצרים ברשימות הפיקוח, רישום מוצר חדש, רישיונות שיווק, רישיונות יצוא וכל נושא רלוונטי אחר. סיוע בכל הפעילות הרלוונטית בתחום המוצרים הדו-שימושיים המפוקחים ע"י משרד הכלכלה והתעשייה