avtar
על עסקים :

חברה לניהול ויעוץ לפרויקטים בתחום B.O.T/P.F.I , בינוי תומך אחזקה ובינוי; ניהול לוגיסטי ; קידום היתרי בנייה ; טיפול בהוצאת היתרים לקרקעות מזוהמות; פיקוח; ניהול רכש; כתיבת פרוגרמות ואיפיונים בשיטה חדשנית ומתקדמת ברמת דפי חדר , ש׳משתי כראש מנהלת הקמת עיר הבהדים