avtar
על עסקים :

תכנון משכנתא מיטבית ומותאמת אישית, ליווי צמוד לאורך כל התהליך. בחינת היתכנות מיחזור ללא עלות. חבר התאחדות יועצי המשכנתאות.