avtar
על עסקים :

עבודות בעץ ומתכת - עבודות מיוחדות שנגרים בדרך כלל מתחמקים מהן, תיקונים וחידוש רהיטי עץ, עבודה בעץ מלא עם גימורים משוגעים. אביזרים לבית, בוצ'רים מיוחדים וקרשים לבשר. ניתן לרכוש ולראות תצוגות באתר האינטרנט: www.shaidov.co.il