avtar
על עסקים :

ליווי אישי וצמוד בכל השלבים לטובת רכישת דירה להשקעה באתונה בירת יוון. ניהול השיפוץ, ההשבחה, וההשכרה (הן לטווחים קצרים והן לטווח ארוך)