avtar
על עסקים :

חברתנו מבצעת בדיקות רקע וניטור מהימנות למועמדים ומועסקים המבוסס על מידע גלוי ברשת האינטרנט. לחברה צוות אנליסטים העוסק באיתור פעילים ותומכי טרור בכלל הרשתות החברתיות. אנליסטים אלו הינם יוצאי מערכות המודיעין והמחקר בישראל , דוברי מגוון רחב של שפות ונחשבים למומחי התוכן מהטובים בעולם.