avtar
על עסקים :

תיעוד סיפורי חיים והנצחה של בני הדור הוותיק בספר מרשים, להנחלת המורשת המשפחתית לצאצאים ולדורות הבאים. התהליך כולל ראיונות-מחקר-כתיבה-עריכה והגהות-סריקת תמונות ומסמכים-עימוד ועיצוב גרפי ולבסוף, הדפסת עותקי הספר והגשתם לגיבורו. מתנה ערכית ומרגשת!