avtar
על עסקים :

עורך דין אלדד פלד מייצג אישית בהליכים משפטים בצבא משלב החקירה ועד ייצוג כסנגור צבאי בבתי הדין הצבאיים, פצועי צה"ל מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ובכל בעיה מנהלית מול המערכת הצבאית.