avtar
על עסקים :

אירית קאמיר יועצת מס פרישה והכוונה , עזרה בפתיחת עסק ברשויות המס ,ניהול חשבונות , יעוץ מס בפרישה קיבוע זכויות החזרי מס 6 שנים אחורה האתר שלי : imisim.co.il