avtar
על עסקים :

פאידה: מלווה ומאמן עסקים עם מדינות ערב והפוך. בפאידה קורסי ערבית לקהל הישראלי ועברית לקהל הערבי בארץ ובעולם. אפיות קטנות: סדנאות אפייה ובישול וימי כייף לחברות/ארגונים/ אירועים משפחתיים