avtar
על עסקים :

העברת סדנאות במיומנויות ניהול, עבודת צוות, פיתוח חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה. מתאים לחברות טכנולוגיות, למורים ובני נוער. פיתוח והפעלה מלאה של משחקים חברתיים - משחקי משימות, חדרי בריחה, משחקים דיגיטליים ועוד.