avtar
על עסקים :

משרדנו מספק שירותי ייעוץ אקטוארי, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משכנתאות ופתרונות אקסל. שירותי ייעוץ אקטוארי לדוגמה: איזון משאבים בין בני זוג לשעבר, חוות דעת אקטואריות במסגרת תביעות נזיקין, הערכות אקטואריות של הטבות עובדים בהתאם לתקן IAS19. אנחנו נהפוך עבורכם את המורכב לפשוט ונספק לכם פתרונות מקצועיים, אובייקטיביים ומותאמים אישית.