avtar
על עסקים :

שמאי מקרקעין ובורר, מומחה לבדיקות לפני קנייה, הפחתת מיסי שבח והשבחה, ניהול נכסים, דמי שכירות ראויים, נזק לערך מקרקעין בגין פעולה (הסגת גבול, תמא 38 שהשתבשה), דייר מוגן, הוצאה לפועל ועוד מתמחה בחלוקת נכסי מקרקעין בין יורשים, מתגרשים ונפרדים עסקית. יעוץ למשקיעים.