avtar
על עסקים :

מתן שירות של ליווי, ניהול ויעוץ בנושאי רכש מתקדם, מכרזים, והתקשרויות מסוגים שונים. התמחות בהתקשרויות למתן שירותים, תוך ליווי המכרז החל מהשלבים המקדמיים של ייזום הצורך, האפיון והפקת הלקחים ועד לקביעת ספק זוכה. הליווי נעשה באופן מקצועי, תוך יצירת מכרז אפקטיבי ללקוח עם תועלת כלכלית, ושילוב כלים כלכליים ומשפטיים לשם יצירת חיסכון והתייעלות בתהליך הרכש.