avtar
על עסקים :

העסק מתמחה במיפוי קהלים והדרכה מותאמת- מאפשר לכל לקוח לקבל הדרכות מותאמות המבוססות על מיפוי מיוחד של קהל היעד, ולכל מרצה לשפר ולדייק את הרצאתו ע"י הכרה מוקדמת של מאפייני המאזינים. בנוסף, אנו מנצלים את פלטפורמת המיפוי כדי לקדם תהליכים ארגוניים רחבים, בעיקר מול רשויות, בתי ספר ומערכות חינוך