avtar
על עסקים :

יועצת ומאמנת לכלכלת משפחה, רואת חשבון, ייעוץ כלכלי נקודתי, תוכניות כלכליות משפחתיות האישיות, הרצאות וסדנאות להתנהלות כלכלית.